Общи условия

Общи условия

Условия на ползване


(Общи условия)

Издателство Хелиопол поддържа този уебсайт и се старае да актуални структурата и съдържанието на му.

Въпреки това, Хелиопол не носи никаква отговорност за каквито и да са вреди, резултат или във връзка с използването на уебсайта или от временната му недостъпност.

Продуктите и търговските марки Хелиопол, споменати в уебсайта, са обект на защита на интелектуалната собственост. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на Хелиопол е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Единствената събирана информация за потребителите на уебсайта е техният IP-адрес, отделните страници, датата и времето на посещението им. Хелиопол ще използва тази информация, за да наблюдава начина, по който уебсайта се използва и за по-нататъшното адаптиране към изискванията на потребителите.

Ако използвате този уебсайт, за да поръчате информация и/или продукт може да бъдете помолени да попълните и други данни за себе си и/или лицето от чието име правите поръчката. Всички посочени от Вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да отговорим на Вашата молба.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки, Клиентът трябва:

  • Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма.
  • Да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

При попълване на електронната форма за регистрация Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни. В случай, че Клиент предостави неверни данни Хелиопол има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиента може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Клиента има право да закупува стоки от уебсайта на Хелиопол, по цените, зададени на него. Плащането за стоките може да стане по банков път или с наложен платеж, при получаване на стоката.

 

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com